تاریخ انتشار : جمعه 12 آذر 1400 - 22:17
20 بازدید
کد خبر : 141380

ضرورت احیای بنیاد سیدجمال‌الدین اسدآبادی

ضرورت احیای بنیاد سیدجمال‌الدین اسدآبادی

ایسنا/همدان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها بر ضرورت احیای بنیاد سیدجمال‌الدین اسدآبادی تأکید کرد و گفت: بنیاد سیدجمال چند سال پیش مصوب شد که احیای آن ضرورت بسیاری دارد چراکه هر چه به این میراث و سرمایه بزرگ ارزنده توجه کنیم، به سرمایه اجتماعی و تقویت ملی کمک کردیم. حجت‌الاسلامی والمسلمین مصطفی رستمی

ضرورت احیای بنیاد سیدجمال‌الدین اسدآبادی

ایسنا/همدان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها بر ضرورت احیای بنیاد سیدجمال‌الدین اسدآبادی تأکید کرد و گفت: بنیاد سیدجمال چند سال پیش مصوب شد که احیای آن ضرورت بسیاری دارد چراکه هر چه به این میراث و سرمایه بزرگ ارزنده توجه کنیم، به سرمایه اجتماعی و تقویت ملی کمک کردیم.

حجت‌الاسلامی والمسلمین مصطفی رستمی دوشنبه ۱۸ اسفندماه در نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در تاریخ، فرهنگ و بیداری اسلامی در دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی، با اشاره به برگزاری چنین همایش ها به صورت مداوم و پردامنه خاطرنشان کرد: سیدجمال الدین شخصیتی بود که با سیاست ورزان و فعالان سیاسی جهان اسلام زمان خود و متفاوت بود و به مسائل مبتلا به زمان خود به درستی واقف شد.

وی با بیان اینکه شناخت از گذشته و توجه به چشم انداز و آینده خطیر زمان خود و اشراف و احاطه سیدجمال یک شخصیت ممتاز به وی در بین هم عصران خود داده بود، تصریح کرد: اگر دامنه قله رفیع و تحولات و اتفاقات را ریشه یابی کنیم به حرکت های سیدجمال در منطقه جهان اسلام از شمال آفریقا تا شبه قاره آفریقا بازمی گردد.

رستمی مطرح کرد: سیدجمال دردهای جهان اسلام را در سه درد اصلی شناخته بود و سایر دردها را ریشه در این سه درد می دانست که نخستین این دردها جهل و بی توجهی به محیط و نادانی به آسیب ها و ظرفیت هایی بود که موجب عقب ماندگی علمی و اجتماعی و به تبع سیاسی و اقتصادی و درد مزمن سیاسی اجتماعی شده بود.

وی با تأکید بر تولید و بازنشر موضوعات در رابطه با سیدجمال الدین اسدآبادی و تداوم این نوع از برنامه ها مطرح کرد: لبه برنده استعمار نیز موجب ضربه بیشتر به جامعه اسلامی در زمان سیدجمال شده بود و استعمار پادشاهان و حکام سلاطین و استعمار انگلیس و فرانسه زمینه ساز آسیب و جریان ظالم و غارتگر شد و جامعه از استعمار بیرونی و استبداد داخلی و جهل رنج می برد.

رستمی با اشاره به اینکه سیدجمال این آسیب ها را شناخت و با بنیان قوی و علمی و جسمی خود بیداری اسلامی را در پیش گرفت، یادآور شد: سیدجمال خود را از ازدواج محروم می کند تا اهداف بیدارگری اسلامی را پیاده کند و برای بیداری مردم گام بردارد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، سیدجمال الدین را با یک قلم توانا در بیان افکار خود دانست به طوریکه جمع این خصوصیات ارزشمند علمی و قلمی در این مواجهه توانمند می ماند، اظهار کرد: سیدجمال در فهم مسائل قائل به اولویت بندی بود و با دسته بندی مسائل وقتی که جهالت و استبداد را می داند، حل مشکل جهان را در کنار سلاطین قرار گرفتن می بیند.

وی با بیان اینکه اگر نقد کنند که چرا وی با سلاطین ارتباط می گیرد باید پاسخ داد وی ضمن فهم آسیب ها، اولویت بندی در مسائل دارد که این اقدام ناشی از رفتار اصیل و هوشمندانه سیدجمال است، گفت: خواست سیدجمال است که تعلقات دنیوی مانع تحقق اندیشه در بحث بیداری اسلامی نشود و برای همین هیچ گاه خود را اسدآبادی معرفی نمی کرد و تربیت کننده شاگردان بسیاری است و نگاه او نگاه عام با تعیین اولویت ها بود و از جزئیات که آسیب وارد می کند، دوری می کرد. در واقع او به دنبال حرکت دادن جهان اسلام و به دنبال قابلیت های بزرگ بوده و در مقابل بی دینی به شدت مبارزه می کرد.

رستمی با تأکید بر اینکه سیدجمال در دفاع از دین و در مقابله با دشمنان خارجی غیور بود و در راسخ بودن اعتقادات وی نباید تردید کرد، افزود: وی به دنبال مواجهه با دشمنان بیرونی اختلافات درونی را تنزل داده و از ارتباط با رهبران غافل نبود و اگر زمانه سیدجمال را بدون ارتباط درنظر بگیریم حرکت مردم بدون وی عقیم بود.

وی ادامه داد: سیدجمال الدین امام زمانه را می شناخت و از هر کاری که به صلاح جامعه بود کوتاهی نمی کرد و اگر توجه به قدرتمندان داشت به این علت بود که اگر از اسباب و امکانات وقت استفاده نمی کرد، رسیدن به افکار و اندیشه هایی که در نظر داشت، امکان پذیر نمی شد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با بیان اینکه سیدجمال الدین برای مبارزه با استعمارگران در کنار حکام قرار می گرفت، تصریح کرد: این کار دانشگاه در برگزاری همایش بسیار قابل تحسین بوده و حتماً توجه به مجموعه هایی که ظرفیت ها را به بالفعل برساند، باید توجه شود.

دبیر علمی همایش سیدجمال الدین اسدآبادی هم با بیان اینکه تداوم این همایش ها گام مهمی در راستای اهداف اصیل جمهوری اسلامی و انقلاب است، گفت: میراث سیدجمال در دنیای عرب در دست انداز بدی افتاده و تنها با تلاش علمی می توان این موضوع را که دنیای عرب را رنج می دهد و از ناحیه آنها موجب عقب ماندگیشان شده است را نجات داد.

دکتر فرامرز میرزایی با اشاره به اینکه خردورزی از مهمترین ویژگی های سیدجمال الدین بود، تصریح کرد: باید بتوانیم با راه اندازی کارهای مانا و اندیشه هایی که تمدن را براساس پایه خردورزی ایجاد کند، گام برداریم و این امر نقش اندیشمندان و دانشمندان جهان اسلام را سنگین تر می کند.

وی با بیان اینکه دست انداز و گفتمان سلفی گری حتی در بین دانشمندان و پزشکان بزرگ عرب مشاهده می شود، یادآور شد: گفتمان تمدن ساز سیدجمال امروزه با جدیت بسیار از طرف جمهوری اسلامی نیاز است پیگیری شود و  دنیای عرب را از این دست انداز خارج کند و این وظیفه امروز در قبال زحمات و رنج های ۱۵۰ سال پیش سیدجمال الدین است.

میرزایی اضافه کرد: حضور سیاسی و قدرتمند و مرجعیت آیت الله سیستانی در برهه بد دست انداز بد جهان عرب یک عامل ماندگار در زیر سلطه نرفتن عراق در جهان عرب بوده که این امر نشأت گرفته از افکار و اندیشه های سیدجمال در بین کشورهای عرب بوده است.

وی با بیان اینکه سیدجمال می خواست بگوید اسلام یک دین بیدار است و خواب آلوده نیست، اظهار کرد: دشمنان امروز بر آن هستند که بگویند اسلام ضدتمدن، خشن و خرافی است که باید بفهمانیم اسلام دین خردورزی و عقلانی و پرعطوفت است و استمرار این برنامه ها از نقش مؤثری در این راه برخوردار خواهد بود.

مدرس دانشگاه اصفهان نیز در این همایش اظهار کرد: ظهور سیدجمال الدین به عنوان شخصیت تمدن ساز در عصر غیبت در عالم اسلام بوده و به فکر تمدن سازی اسلامی به ویژه در عصر انقلاب صنعتی بود.

دکتر اصغر منتظرالقائم با اشاره به اینکه در انقلاب صنعتی او پی به روشن شدن عقب ماندگی از قافله رشد دنیای اسلام برد، گفت: سیدجمال به دنبال راه حل برای علت عقب ماندگی کشورهای اسلامی بود و راهکارهای جبران این عقب ماندگی را پیگیری کرد.

وی با تأکید بر اینکه سیدجمال به دور از غرب زدگی برای حفظ میراث اسلامی و بیداری اسلامی پرداخت، افزود: در جوامع اسلامی سیدجمال دو مشکل اساسی می دید که جهل و استبداد یکی از این موارد بود و معتقد بود اگر مردم  از جهالت بیدار شوند استعمار نمی تواند بر آنها نفوذ کند.

مدرس دانشگاه اصفهان در پایان با بیان اینکه برخی از فعالیت های وی در راستای آگاهی بخشی به مردم بود، تصریح کرد: فعالیت های سیدجمال در بنیانگذار بودن جهان اسلام گرایی وی کاملاً مشهود است.

وی با اشاره به نظام سازی فرهنگی اندیشه سیدجمال الدین خاطرنشان کرد: اندیشه احیاگری سیدجمال بر پایه روا داری دینی استوار بوده و از دیدگاه وی علم مقدس بود و می توان سیدجمال را به عنوان اندیشه اصلاح دینی و بازگشت به اسلام دانست.

منتظرالقائم همچنین خاطرنشان کرد: در اندیشه سیدجمال نژادگرایی معنا نداشت و او بر آن بود قومیت ها را بردارد و اتحاد اسلامی ایجاد کند و جامعه اسلامی به تکنولوژی مصلح و بیداری اسلامی حاصل شود و برای همین در هر جامعه ای به شکل همان جامعه وارد می شد به نحوی که ایرانی او را ایرانی و هندو او را هندو و افغانی او را افغانی می دانست.

وی با اشاره به اینکه سیدجمال به فقرزدایی، سبک زندگی اسلامی و علم اندوزی تأکید داشت و گفت: سیدجمال معتقد بود وظیفه مردم داشتن منصب و حقوق مشخص نیست بلکه ارشاد و تعلیم و ارتقای آگاهی و علم آموزی با عمل نیک است.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت مدرس نیز با اشاره به بررسی و تحلیل نقش سیدجمال در اندیشه های اصلاح گرایانه عبدالحمید بن بادیس الجزایری گفت: بسیاری از افراد تحت ثأثیر سیدجمال قرار گرفتند که در این مسیر فکری در الجزایر عبدالحمید بن بادیس الجزایری هم دنبال کننده اندیشه های سیدجمال در سه محور احیای اسلام، زبان عربی به عنوان زبان قرآن و نیز مبارزه با بدعت ها و خرافات شد.

دکتر سیدمهدی ساداتی‌نژاد با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم بن بادیس در الجزایر بومی سازی اندیشه های سیدجمال بوده و بر آن است در الجزایر جوهر تفکر سیدجمال را برون سازی کند، یادآور شد: در همین راستا اقدام به تأسیس جمعیت علما و آگاه سازی و رنسانس اسلامی در الجزایر مانند رنسانس اسلامی سیدجمال دارد.

وی خاطرنشان کرد: حرکت اصلاح گرایان بن بادیس ریشه در سه مؤلفه داشت که اصلاح مبانی عقیدتی الجزایر، اصلاح اخلاق و رفتار الجزایر و مبارزه با خرافات را از جمله این مؤلفه ها به رهبری بن بادیس می توان برشمرد.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.