دنیای بدون کرونا، دست‌نیافتنی نیست

دنیای بدون کرونا، دست‌نیافتنی نیست

ایسنا/مرکزی یک مورد مثبت کرونا ویروس در اراک تایید شد، این تیتری است که یکسال پیش دنیای ما را در استان مرکزی تغییر داد. ۳۶۷  روز پیش بود که با یک خبر زندگی‌مان عوض شد، تا پیش از آن تصوری از محدودیت در همه چیز! هر رفتار و کرداری که در دایره توانایی های اجتماعی یا