بررسی “آبیاری اراضی زراعی با آب‌های آلوده” در دادستانی تهران

بررسی “آبیاری اراضی زراعی با آب‌های آلوده” در دادستانی تهران

معاون اول دادستان تهران گفت: دادستانی تهران دستگاه‌های مرتبط را در راستای حفظ حقوق عامه مکلف کرده تا از استفاده از آب‌های غیرمتعارف برای اراضی کشاورزی جلوگیری کنند. به گزارش ایسنا به نقل از  روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، احمد رحمانیان با اشاره به ورود دادستانی تهران به موضوع استفاده از آب های

تبلیغات

فرهنگی

اخبار سیاسی