Googlebot چگونه محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی را مدیریت می کند؟

Googlebot چگونه محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی را مدیریت می کند؟

  به گزارش بای رپورتاژ پلتفرم انتشار رپورتاژ آگهی و به نقل از بزرگ اندیشان در پی شیوع روزافزون محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی، یک پرسش از مارتین اسپلیت گوگل در مورد سازگاری مکانیسم‌های خزیدن و رندر Googlebot با این روند مطرح شد. پاسخ Splitt روند جالب نحوه مدیریت محتوای تولید شده توسط هوش